Title page


VRIJE UNIVERSITEIT

Predicting Radioresistance in Head and Neck Cancer

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad Doctor aan
de Vrije Universiteit Amsterdam,
op gezag van de rector magnificus
prof.dr. V. Subramaniam,
in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie
van de Faculteit der Geneeskunde
op dinsdag 5 december 2017 om 11:45 uur
in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105

door

Monique C. de Jong
geboren te Leiden